http://www.senkronzaman.com.tr http://www.senkronzaman.com.tr/hakkimizda.htm http://www.senkronzaman.com.tr/referanslarimiz.htm http://www.senkronzaman.com.tr/destek.htm http://www.senkronzaman.com.tr/iletisim.htm

BTr50 PDKS Yazılımı

Küçük ve orta ölçekli işletmeler için tasarlanmıştır. Yazılım çok kullanıcılıdır. Kullanıcılar için yetkilendirme sistemi vardır.

Program okuyuculardan bilgileri otomatik olarak çeker. BTr50 Kart Okuyucu Terminali ve OA200 Parmak İzi Okuyucu Terminaline tam uyumludur. Bu okuyuculardan anlık veri aktarımı yapabilir.

Personele ait firma, çalışma, özlük bilgileri ve kullanıcı tarafından tanımlanabilen 10 adet ilave bilgi bulundurur. Girilen tüm bilgilerle sorgulama işlemi yapmak mümkündür.

Saatlik, günlük, haftalık ve aylık ücret biçimi vardır. Hesaplamaları bu ücret biçimlerine göre farklı şekillerde yapabilir.

Personelin geçiş zamanları program üzerinden değiştirilebilir. Yapılan tüm değişiklikler, asıl bilgilerle birlikte saklanır, gerekli olunca tekrar gerçek değerlere dönüşüm yapılabilir.

2 adet fazla mesai katsayısı vardır. Yapılan fazla mesailerin kısıtlanması, eksik çalışma süresinin fazla mesailerden telafisi mümkündür.

Çalışılan saatler, tam ve yarım saatlere yuvarlanabilir.

Haftalık tatil hakediş koşulu tanımlanabilir. Bu koşul gün veya saat olarak belirtilebilir.

Sınırsız sayıda ücretli veya ücretsiz izin-mazeret tanımı yapılabilir. Bu izinler, haftalık tatil hakedişine yansıtılabilir.

Avans, kazanç, kesinti tanımlanabilir. Kesinti hem parasal hem süre olarak yapılır.

Tüm personel için veya gruplayarak topluca bilgi düzenlemesi yapılabilir.

Programda, firmaların genel olarak kullanacağı şekilde raporlamalar vardır:
-Girişler-Çıkışlar,
-İşte Bulunanlar-Bulunmayanlar,
-Eksik Giriş-Çıkışlar,
-Düzenlenmiş Giriş-Çıkışlar,
-Geç Girişler ve Erken Çıkışlar,
-Fazla Mesailer,
-İzinler-Mazeretler,
-Toplam Saat,
-Detaylı Saat,
Ayrıca kullanıcılar tarafından isteğe göre rapor düzenlenebilir. Raporlamalarda personele ait tüm bilgiler doğrultusunda filtre yapılabilir. Raporlar Excel, Word ve txt formatlarında üretilir.

Personele ait anlık puantaj ve ücret hesabı alınabilir.

Puantaj tablosundan, diğer bordro ve insan kaynakları programlarına bilgi transferi mümkündür.

Ücret dökümü hem tablo olarak hem personele verilebilecek bir hesap pusulası olarak yapılır. Ücret yuvarlaması yapılabilir.